За нас

Веќе 18 та години Мајанца Логистикс бавно но сигурно го гради својот углед. Располагаме со 24 камионски возила и имаме долгогодишна редовна соработка со преферирани подизведувачи.
Нудиме и поединечен транспорт но сепак наша специјалност е транспортот на збирни пратки. Без разлика кое е одредиштето на вашиот товар ние ќе се погрижиме брзо и сигурно да патува кон местото на отпрема.
Нашата добро расппостранета логистичка мрежа од Турција кон Балканот ви гарантира испорака со брзи рокови.

Складиштето кое го користиме во Турција се наоѓа во областа Хадимќој – Истанбул додека во Скопје пратките се сладираат во Индустриската Зона Визбегово – ЈЦС Синтек.
Двете складишта се опремени со собремен систем за складирање структура за да го задоволиме барањата на нашите клиенти. Ние нудиме широк спектар на логистички услуги, вклучувајќи долгорочно и краткорочно чување. Во моментов нашите складови имаат капацитет од 10.000м2, со висина од 10.5м, индустриски подови со кварцна завршница, безбедносни услуги и видео надзор 24 часа.